2006-01-02

Första måndagen på det nya året


Jag har lagt tilll en logotype. Reumatikerförbundets logotype. Jag är medlem sedan många år och har även tidigare arbetat aktivt. Tag en stund och titta på hemsidan!


Måndag igen! Det betyder numera ingenting för mig. Tyvärr. Jag saknar de känslor man hade inför arbete och ledighet. Alla dagar är nu ganska lika. Att vara sjukpensionerad är att hantera sin sjukdom först och främst, men också att försöka skaffa sig intellektuell stimulans utanför arbetslivet. Det är svårt, tycker jag. Här kommer bloggandet in som en viktigt ingrediens.

Jag arbetade som kurator på Mo Gårds Folkhögskola i Finspång. En unik institution! Där får gravt hörselskadade, döva och dövblindblivna en chans att utbilda sig efter sin egen förmåga. Varje arbetsdag var en ren glädje!

Tyvärr höll inte min skröpliga kropp för påfrestningarna, jag saknar mitt arbete.

Inga kommentarer: