2006-01-06

Lugnande pillerHarry vill inte klippa klorna! Det är omöjligt för oss att klara att hålla honom. Hal som en ål och vill bitas! Trots "munkorg" och två vuxna personer som håller blir det inte tillräckligt stilla för att jag ska våga klippa. Nu har vår veterinär också insett att det behövs ytterligare hjälp, lugnande piller! I morgon ska detta provas och vi hoppas innerligt att det ska gå bra.

Den vanliga inköpsresan till storstaden avlöpte väl. Observerade att snöröjningen är katastrofalt dålig inne i staden. Det är förenat med risk för "platt fall" att gå på trottoarerna och snövallarna är enorma! Dåligt!!

Jag köpte INTE garn!

Inga kommentarer: