2006-05-13

Jag stickar en sommarjumper i BRILLA. På bilden syns en detalj av mönstret.
 Posted by Picasa

Inga kommentarer: